Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 31/01/2008 16:07 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 31/01/2008 16:08 bởi Vanachi
Lỗ Dật Trọng 魯逸仲 là tên ẩn danh của Khổng Di 孔夷, tự Phương Bình 方平, người Long Hưng, Nhữ Châu (nay thuộc Hà Nam, Trung Quốc), là con của Khổng Văn 孔旼. Khoảng năm Nguyên Hữu ẩn cư, cùng với Lý Trĩ 李廌 (văn học gia đời Bắc Tống) làm khách rượu thơ, tự hiệu Cao ngư phủ 皋漁父, thơ từ còn 3 bài.

 

Tuyển tập chung