Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
7 bài thơ
Tạo ngày 22/08/2008 08:15 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 22/08/2008 08:21 bởi hongha83
Tô Thuấn Khâm 蘇舜欽 (1008-1048) tự Tử Mĩ 子美, người gốc Từ Châu (nay thuộc Trung Giang, Tứ Xuyên), chuyển đến Khai Phong (nay thuộc Hà Nam). Ông nhận chức huyện lệnh, làm chức Bình sự ở Đại Lý rồi được Phạm Trọng Yêm 范仲淹 tiến cử làm Tập hiền điện hiệu lý. Sau bị bọn quyền quý chèn ép, cách chức, về ở ẩn đình Chương Lương (nay thuộc tỉnh Giang Tô). Ông là một trong nhóm cách tân thơ ca thời bấy giờ.