Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (175 bài)
- Tô Triệt (18 bài)
- Thái Xác (1 bài)
- Nguỵ Ngoạn (2 bài)
- Thư Đản (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/03/2006 15:36 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/05/2006 07:29 bởi Vanachi
Lý Chi Nghi 李之儀 (1038-1117) tên chữ là Đoan Thúc 端叔, tự Hiệu Cô Khê cư sĩ 號姑溪居士, người Vô Lệ 無棣 ở Thương Châu 滄州 (nay thuộc tỉnh Sơn Đông 山東, Trung Quốc). Ông đỗ tiến sĩ năm thứ 3 đời Tống Thần Tông 宋神宗. Ông có tập Cô Khê từ 姑溪詞.

 

Tuyển tập chung