Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
136 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
- Nguyễn Bính (279 bài)
Tạo ngày 17/09/2019 00:00 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Xuân Tảo là một biên tập viên lâu năm của NXB Văn học. Ông được biết đến nhiều với tập Tống từ (NXB Văn học, 1999).

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Ất Sửu hạ thu chi giao, tiểu chu tảo dạ vãng lai hồ trung hý thành tuyệt cú (Lục Du)
  4
 2. Bát thanh Cam Châu - Dạ độc “Lý Quảng truyện”, bất năng mị, nhân niệm Trào Sở Lão, Dương Dân Chiêm ước đồng cư sơn gian, hí dụng Lý Quảng sự, phú dĩ ký chi (Tân Khí Tật)
  1
 3. Bồ tát man - Thư Giang Tây Tạo Khẩu bích (Tân Khí Tật)
  3
 4. Bốc toán tử (Tô Thức)
  3
 5. Bốc toán tử (Lý Chi Nghi)
  4
 6. Bốc toán tử - Mai (Lục Du)
  7
 7. Cảm sự lục ngôn (Lục Du)
  2
 8. Chí quý (Lục Du)
  1
 9. Cô vân (Lục Du)
  3
 10. Cung yết Lê Thái Tổ lăng, bái đề (Bùi Văn Dị)
  3
 11. Cửu nguyệt hữu nhân lai phỏng đồng tác (Trần Nguyên Đán)
  2
 12. Dạ bán lạc (Liễu Vĩnh)
  1
 13. Đảo luyện tử - Chử thanh tề (Hạ Chú)
  3
 14. Đảo luyện tử - Dạ đảo y (Hạ Chú)
  3
 15. Đảo luyện tử - Dạ như niên (Hạ Chú)
  2
 16. Đảo luyện tử - Vọng thư quy (Hạ Chú)
  3
 17. Đạp sa hành (Hạ Chú)
  2
 18. Đạp sa hành (Tần Quán)
  2
 19. Điểm giáng thần (Vương Vũ Xứng)
  2
 20. Điệp luyến hoa (Án Thù)
  1
 21. Điệp luyến hoa (Chu Thục Chân)
  4
 22. Điệp luyến hoa - Xuân tình (Tô Thức)
  4
 23. Định phong ba (Liễu Vĩnh)
  1
 24. Định phong ba (Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh) (Tô Thức)
  6
 25. Động tiên ca (Tô Thức)
  3
 26. Giá cô thiên (Hạ Chú)
  2
 27. Giảm tự mộc lan hoa - Đề Hùng Châu dịch (Tưởng Hưng Tổ nữ)
  2
 28. Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng (Tô Thức)
  12
 29. Giang thành tử - Mật châu xuất liệp (Tô Thức)
  2
 30. Hạ nhật tuyệt cú (Lý Thanh Chiếu)
  5
 31. Hạ tân lang - Du Tây hồ hữu cảm (Văn Cập Ông)
  1
 32. Hạ tân lang - Hạ cảnh (Tô Thức)
  1
 33. Hạ tân lang - Ký Lý Bá Kỷ thừa tướng (Trương Nguyên Cán)
  1
 34. Hạ tân lang - Thực chi tam hoạ, hữu ưu biên chi ngữ, tẩu bút đáp chi (Lưu Khắc Trang)
  1
 35. Hạ tân lang - Tống Hồ Bang Hành đãi chế phó Tân Châu (Trương Nguyên Cán)
  1
 36. Hán cung xuân - Sơ tự Nam Trịnh lai Thành Đô tác (Lục Du)
  1
 37. Hảo sự cận (Hồ Thuyên)
  1
 38. Hí đáp Nguyên Trân (Âu Dương Tu)
  14
 39. Hoa ảnh (Tô Thức)
  4
 40. Hoán khê sa (Nhất khúc tân từ tửu nhất bôi) (Án Thù)
  6
 41. Hoán khê sa (Nhuyễn thảo bình sa quá vũ tân) (Tô Thức)
  1
 42. Hoán khê sa (Sơn hạ lan nha đoản tẩm khê) (Tô Thức)
  2
 43. Hoán khê sa (Tuyền mạt hồng trang khan sứ quân) (Tô Thức)
  1
 44. Hữu khách (Tô Thuấn Khâm)
  1
 45. Khốc sở tri (Tạ Cao)
  1
 46. Khuynh bôi (Liễu Vĩnh)
  1
 47. Lâm giang tiên - Dạ quy Lâm Cao (Tô Thức)
  1
 48. Lâm giang tiên kỳ 1 (Án Kỷ Đạo)
  5
 49. Lâu đông phú (Giang Thái Tần)
  3
 50. Lỗi giang nguyệt - Dịch trung ngôn biệt hữu nhân (Văn Thiên Tường)
  2
 51. Lục châu ca đầu (Hạ Chú)
  1
 52. Lục châu ca đầu (Trương Hiếu Tường)
  1
 53. Ly đình yến (Trương Thăng)
  1
 54. Mai hoa tuyệt cú kỳ 3 (Lục Du)
  5
 55. Mãn đình phương (Tần Quán)
  1
 56. Mãn đình phương (Từ Quân Bảo thê)
  2
 57. Mãn giang hồng (Hoàng Cơ)
  1
 58. Mãn giang hồng - Giang hành hoạ Dương Tế Ông vận (Tân Khí Tật)
  2
 59. Mãn giang hồng - Lưu tặng Chu Thọ Xương (Tô Thức)
  1
 60. Mãn giang hồng - Tự Dự Chương trở phong Ngô Thành sơn tác (Trương Nguyên Cán)
  1
 61. Mô ngư nhi - Đông Cao ngụ cư (Triều Bổ Chi)
  1
 62. Mộc lan hoa - Ất Mão Ngô Hưng hàn thực (Trương Tiên)
  2
 63. Nam hương tử (Thiệu Hưng thái học sinh)
  1
 64. Nam kha tử (Âu Dương Tu)
  4
 65. Nam phố - Lữ hoài (Lỗ Dật Trọng)
  1
 66. Ngu mỹ nhân - Nghi Châu kiến mai tác (Hoàng Đình Kiên)
  1
 67. Nguyễn lang quy (Phùng Duyên Kỷ)
  1
 68. Ngư gia ngạo - Ký mộng (Lý Thanh Chiếu)
  2
 69. Ngư gia ngạo - Thu tứ (Phạm Trọng Yêm)
  3
 70. Ngự nhai hành - Thu nhật hoài cựu (Phạm Trọng Yêm)
  2
 71. Nhất tiễn mai - Biệt sầu (Lý Thanh Chiếu)
  10
 72. Như mộng lệnh (Tần Quán)
  4
 73. Như mộng lệnh kỳ 1 (Lý Thanh Chiếu)
  4
 74. Như mộng lệnh kỳ 2 (Lý Thanh Chiếu)
  5
 75. Niệm nô kiều (Lý Thanh Chiếu)
  3
 76. Niệm nô kiều (Hoàng Đình Kiên)
  1
 77. Niệm nô kiều - Trung thu (Tô Thức)
  1
 78. Nông gia thán (Lục Du)
  2
 79. Oanh đề tự - Xuân vãn cảm hoài (Ngô Văn Anh)
  1
 80. Phá trận tử (Án Thù)
  3
 81. Phá trận tử - Vi Trần Đồng Phủ phú tráng từ dĩ ký chi (Tân Khí Tật)
  3
 82. Phụng Hoàng đài thượng ức xuy tiêu (Lý Thanh Chiếu)
  3
 83. Quán viên (Lục Du)
  1
 84. Quế chi hương - Kim Lăng hoài cổ (Vương An Thạch)
  4
 85. Sinh tra tử - Nguyên tịch (Âu Dương Tu)
  6
 86. Song đầu liên - Trình Phạm Trí Năng đãi chế (Lục Du)
  1
 87. Sơn đình liễu - Tặng ca nữ (Án Thù)
  1
 88. Tân Mùi thu phụng phái như đông công vụ (Trần Bích San)
  1
 89. Tây giang nguyệt kỳ 3 (Tô Thức)
  3
 90. Thạch châu mạn - Kỷ Dậu thu Ngô Hưng chu trung tác (Trương Nguyên Cán)
  1
 91. Thái tang tử - Thư Bác Sơn đạo trung bích (Tân Khí Tật)
  2
 92. Thái tang tử kỳ 1 (Âu Dương Tu)
  2
 93. Thanh bình nhạc (Hoàng Đình Kiên)
  4
 94. Thanh bình nhạc - Độc túc Bác Sơn Vương thị am (Tân Khí Tật)
  4
 95. Thanh bình nhạc - Thôn cư (Tân Khí Tật)
  3
 96. Thanh ngọc án (Hạ Chú)
  2
 97. Thanh thanh mạn (Lý Thanh Chiếu)
  4
 98. Thấm viên xuân - Mộng Phu Nhược (Lưu Khắc Trang)
  2
 99. Thấm viên xuân - Tương chỉ tửu, giới tửu bôi sử vật cận (Tân Khí Tật)
  1
 100. Thích thị (Liễu Vĩnh)
  2
 101. Thiên tiên tử - Tống xuân (Trương Tiên)
  1
 102. Thiếu niên du (Tô Thức)
  1
 103. Thoa đầu phụng (Lục Du)
  5
 104. Thu ba mị - Thất nguyệt thập lục nhật vãn đăng Cao Hưng đình, vọng Trường An Nam sơn (Lục Du)
  3
 105. Thu dạ tương hiểu, xuất ly môn nghinh lương hữu cảm (Lục Du)
  3
 106. Thuỷ điệu ca đầu (Hoàng Đình Kiên)
  1
 107. Thuỷ điệu ca đầu (Khuyết danh Trung Quốc)
  3
 108. Thuỷ điệu ca đầu - Chu thứ Dương Châu, hoạ nhân vận (Tân Khí Tật)
  1
 109. Thuỷ điệu ca đầu - Cửu nguyệt vọng nhật, dữ khách tập xạ tây viên, dư bệnh bất năng xạ (Diệp Mộng Đắc)
  1
 110. Thuỷ điệu ca đầu - Minh âu (Tân Khí Tật)
  1
 111. Thuỷ long ngâm - Đăng Kiến Khang Thưởng Tâm đình (Tân Khí Tật)
  1
 112. Thuỷ long ngâm - Thứ vận Chương Chất Phu “Dương hoa từ” (Tô Thức)
  3
 113. Thư cảm (Lục Du)
  1
 114. Thư Văn Sơn quyển hậu (Tạ Cao)
  1
 115. Thước kiều tiên (Tần Quán)
  4
 116. Thước kiều tiên - Dạ văn đỗ quyên (Lục Du)
  5
 117. Thước kiều tiên - Hoa đăng túng bác (Lục Du)
  4
 118. Thương Ngô dao - Ly sầu (Thái Thân)
  5
 119. Tô mạc già (Phạm Trọng Yêm)
  8
 120. Tố trung tình (Lục Du)
  4
 121. Tống kiếm dữ Phó Nham tẩu (Tân Khí Tật)
  2
 122. Tống thất huynh phó Dương Châu soái mạc (Lục Du)
  1
 123. Trường tương tư (Lâm Bô)
  4
 124. Tửu tuyền tử kỳ 1 (Phan Lãng)
  2
 125. Tửu tuyền tử kỳ 2 (Phan Lãng)
  2
 126. Ức Tần Nga (Phạm Thành Đại)
  1
 127. Vật nguyện thọ (Lã Nam Công)
  1
 128. Vật nguyện thọ (Lữ Nam Công)
  2
 129. Vĩnh ngộ lạc - Bành Thành dạ túc Yến Tử lâu, mộng Miến Miến, nhân tác thử từ (Tô Thức)
  2
 130. Vĩnh ngộ lạc - Kinh khẩu Bắc Cố đình hoài cổ (Tân Khí Tật)
  2
 131. Vĩnh ngộ lạc - Nguyên tiêu (Lý Thanh Chiếu)
  2
 132. Vọng Giang Nam - Siêu Nhiên đài tác (Tô Thức)
  2
 133. Vọng hải triều (Tần Quán)
  1
 134. Vọng hải triều (Liễu Vĩnh)
  1
 135. Vũ Lăng xuân - Vãn xuân (Lý Thanh Chiếu)
  7
 136. Xú nô nhi - Bác Sơn đạo trung, hiệu Lý Dị An thể (Tân Khí Tật)
  1