25.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
6 bài thơ
3 người thích
Tạo ngày 09/07/2005 13:12 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 30/09/2007 19:27 bởi Vanachi
Phạm Trọng Yêm 范仲淹 (989-1054) tự Hy Văn 希文, người Ngô Huyện (nay thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Ông là người chính trực có khí tiết, từng nói: “Kẻ sĩ phu phải lo trước thiên hạ mà vui sau thiên hạ”. Ông từng trấn thủ biên cương rất có uy vọng, người Khương gọi ông là Long đầu lão tử, không dám xâm phạm biên cương. Bài từ của ông không nhiều song với nhiệt tình ái quốc và khâm hoài hào tráng đó, thực đã khai thác cảnh giới cho Tô Đông Pha, và Tân Khí Tật vậy. Từ của ông rất hào hùng.

 

Tuyển tập chung