Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2013 17:48

赴桐廬郡淮上遇風

一棹危於葉,
傍觀亦損神。
他時在平地,
無忽險中人。

 

Phó Đồng Lư quận Hoài thượng ngộ phong

Nhất trạo nguy ư diệp,
Bàng quan diệc tổn thần.
Tha thì tại bình địa,
Vô hốt hiểm trung nhân.

 

Dịch nghĩa

Mái thuyền nhỏ nguy hơn chiếc lá,
Đứng xem thôi cũng thấy hết hồn.
Ngày sau đứng trên đất bằng,
Đừng quên người trong khi nguy hiểm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Thuyền như chiếc lá rơi
Nhìn đã hết hồn rồi
Lúc đứng trên thềm đất
Thấy nguy chớ quên người

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Thuyển nhỏ giống như lá mỏng manh
Nhìn thôi cũng thấy sợ và kinh
Tới khi đứng ở nơi bằng phẳng
Nhớ kẻ gian nan, hoạ rập rình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thuyền nhỏ nguy hơn lá
Đứng nhìn đã hãi hùng
Ngày sau trên đất phẳng
Người gặp nguy chớ thường

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền con như lá nhẹ rơi,
Đứng xem thôi cũng hỡi ơi hết hồn.
Ngày sau đứng đất bằng hơn,
Đừng quên người ở trong cơn nguy nàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời