Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/07/2012 07:18 bởi hongha83
Thạch Sương Sở Viên thiền sư 石霜楚圓禪師 (986-1039) là tổ thứ 7 của Lâm Tế Tông. Quê ở Thanh Tương, Toàn Châu (nay là Quế Lâm, Quảng Châu). Tên tục là Lý 李, tính danh là Sở Viên 楚圓, tự là Tử Minh 慈明. Thuở nhỏ là nho sinh, theo nghiệp khoa cử, đến năm hai mươi tuổi sư hồi tâm chuyển ý, đến chùa An Tịnh ở núi Tượng Sơn xin xuất gia. Nghe danh thiền sư Thiện Chiêu ở Phần Dương là bậc đại trí thức trong thiên hạ, liền quyết chí tìm đến học đạo và đắc pháp ở pháp hội này. Sư ở lại đây 7 năm. Sau lại đến yết kiến thiền sư Đại Niên, rồi sư về trụ trì ở chùa Nam Nguyên. Ở Nam Nguyên được 3 năm, sư giao lại chùa đi du phương. Sau đó lại trụ trì chùa Đạo Ngô, cuối cùng sư trụ lại ở chùa Thạch Sương và làm trụ trì tại chùa này cho đến khi thị tịch.

Tác phẩm:
- Thạch Sương Sở Viên thiền sư ngữ lục 石霜楚圓禪師語錄, 1 quyển