44.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
27 bài thơ, 9 bài dịch
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Dương Văn Vượng (2 bài)
- Bùi Kỷ (1 bài)
Tạo ngày 07/11/2011 19:09 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/11/2011 19:10 bởi hongha83
Bùi Kỷ 裴杞 (5/1/1888 - 19/5/1960) tự Ưu Thiên 憂天, hiệu Tử Chương 子章, là nhà giáo, nhà Nho học và nhà nghiên cứu văn hoá đầu thế kỷ 20. Ông quê ở làng Châu Cầu, phủ Lý Nhân (nay thuộc thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), trong một gia đình khoa bảng Nho học. Ông đỗ Phó bảng năm 1909, được triều đình Huế vời ra làm việc nhưng ông từ chối lấy cớ phải phụng dưỡng cha và ông nội đều đang già yếu. Sau khi Cách mạng tháng tám thành công, Bùi Kỷ được mời tham gia Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu 3, làm chủ tịch Hội liên Việt liên khu 3, Hội truởng hội giúp binh sĩ tị nạn liên khu 3. Năm 1946, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Hồ Chí Minh cử Bùi Kỷ làm Phó ban lãnh đạo thanh toán nạn mù chữ, sau làm Trưởng ban Bình dân học vụ toàn quốc, là thành viên của chính phủ Việt Minh mới thành lập. Ông được…

 

Thơ chữ Hán

Thơ tiếng Việt

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác