Ai viết tên em bằng ánh sáng
Ai vẽ hình em bằng ánh trăng

(Dân ca Dáy)

Người đẹp trông như tuyết
                chạm vào thấy nóng
Người đẹp trông như lửa
                sờ vào thấy mát
Người không khát - nhìn người đẹp cũng khát
Người không đói - nhìn người đẹp cũng đói
Người muốn chết - nhìn người đẹp lại không muốn chết nữa

Ơ! Người đẹp là ước mơ
Treo trước mắt mọi người!


Nguồn: Bữa tình yêu, Lò Ngân Sủn, NXB Hội nhà văn, 2005