Chưa có đánh giá nào
7 bài thơ
Tạo ngày 09/07/2014 22:00 bởi Vanachi
Những bài thơ từ tập Bữa tình yêu (NXB Hội nhà văn, 2005).