Đăng bởi lamise vào 31/01/2009 20:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/02/2009 04:45

Đất muốn lên với trời
Nhưng trời ở quá cao
Đất không sao tới được

Trời muốn xuống với đất
Nhưng đất ở quá thấp
Trời không sao gần được

Muôn thưở trời và đất
Luôn ở cách xa nhau
Chỉ có người với người
Là có thể gần nhau


Nguồn: Báo Lao Động số 4+5 ra ngày 23-1-2009