45.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
7 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 19/09/2005 03:03 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/04/2008 07:35 bởi Cammy
Đoàn Thị Tảo sinh ngày 20-02-1945 tại Hải Phòng, là hội viên hội văn học nghệ thuật Hải Phòng. Hiện đã nghỉ hưu và sống tại Hải Phòng.

Đã xuất bản các tập thơ:
- Lá rụng
- Lỡ (NXB Hội nhà văn, 2001)