25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
86 bài thơ
Tạo ngày 23/06/2008 22:47 bởi Cammy
Hoàng Vũ Thuật là tên thật, cũng là bút danh, sinh năm 1945 tại Lệ Thuỷ, Quảng Bình.

Các tập thơ đã xuất bản:
- Những bông hoa trên cát (thơ, 1979)
- Thơ viết gửi mùa hạ (thơ, NXB Tác phẩm mới, 1984)
- Gửi những ngọn sóng (thơ, 1986)
- Giàn bí đỏ (thơ, 1987)
- Thế giới bàn tay trái (thơ, 1989)
- Cỏ mùa thu (thơ, NXB Văn học, 1994)
- Đám mây lơ lửng (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2000)
- Tháp nghiêng (thơ, 2003)

Các giải thưởng đã nhận:
- Giải thưởng văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên (1976-1984), Bông Sen Trắng (1984-1988)
- Giải thưởng văn học nghệ thuật Lưu Trọng Lư tỉnh Quảng Bình (1991-1995; 1996-2000)
- Giải thưởng cuộc thi thơ văn “Quyền trẻ em” do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Radda Barnen tổ chức
- Giải thưởng cuộc thi thơ Báo Văn nghệ (1981-1982; 1995)
- Giải thưởng Tạp chí Văn nghệ Quân đội (1998-1999)
- Tặng thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2004 với tập thơ Tháp nghiêng

 

Thơ viết từ mùa hạ (1984)

Đám mây lơ lửng (2000)