Franz Kafka (IPA: [ˈfʀanʦ ˈkafka]) (3 tháng 7 năm 1883 - 3 tháng 6 năm 1924) là một trong những nhà văn tiểu thuyết viễn tưởng nói tiếng Đức lớn của thế kỉ 20. Sinh ra trong một gia đình Do Thái trung lưu tại Praha - cơ đồ về viết lách của ông - rất nhiều chưa hoàn thành và phần lớn xuất bản sau khi ông mất - đã trở thành những tác phẩm có tầm ảnh hưởng bậc nhất của văn học phương Tây.

Các tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm các truyện Das Urteil (1913), In der Strafkolonie (1920); tiểu thuyết ngắn Die Verwandlung (1915); và các tiểu thuyết chưa hoàn thành Der Prozess (1925), Das Schloß (1926).

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)