Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 10/04/2019 22:05 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Thơ viết từ mùa hạ (NXB Tác phẩm mới, 1984).