quà quà quà quà
chéo qua lòng hồ qua bông súng chưa nở
cứa ngang mặt tôi đường bay đen
đêm lùi xa ngập ngừng xanh và sáng
không trăng
không sao
không mặt trời
đêm trắng câu thơ Patécnắc hoang hoải

một cánh rừng bạch dương
quà quà
một mái nhà gỗ
quà quà
một bãi cát
quà quà
một dòng sông long lanh
quà quà
một bờ dậu phủ tuyết tôpôn (*)
quà quà


vắt qua cửa sổ
tầng tám
tách khỏi vỏ trứng
tôi là quạ đen.


Phố Tuyết, Matxcơva, 27-06-2006

(*) Cây dương, ngày hè nở hoa như bông tuyết bay đầy trời.