“Ворон к ворону летит...”

Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
Ворон! где б нам отобедать?
Как бы нам о том проведать?

Ворон ворону в ответ:
Знаю, будет нам обед;
В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитый.

Кем убит и отчего,
Знает сокол лишь его,
Да кобылка вороная,
Да хозяйка молодая.

Сокол в рощу улетел,
На кобылку недруг сел,
А хозяйка ждет милого
Не убитого, живого.


1828

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Quạ bay đến bên quạ
Kêu quàng quạc, hỏi nhau:
Bữa trưa ăn nơi đâu,
Trong chúng ta ai biết?

Quạ kháo quạ, rối rít:
Sẽ có bữa no say:
Trên đồng, dưới bóng cây,
Một tráng sĩ nằm chết.

Vì sao? kẻ nào giết?
Chỉ chim ưng biết thôi:
Đó, ngựa chàng bên đồi
Và cô chủ trẻ tuổi...

Chim ưng bay vào rừng,
Kẻ thù trèo lên ngựa,
Cô chủ nhỏ rưng rưng
Chờ hắn bên bậu cửa...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Quạ này gặp quạ kia
Hỏi han nhau quang quác
Ăn trưa ở đâu bác?
Có ai biết không nào?

Quạ kia bèn đáp lại
Tớ vừa mới biết xong
Có một tráng sĩ chết
Bên gốc liễu giữa đồng

Ai là kẻ giết chàng
Và vì sao lại giết
Chỉ chim ưng, ngựa ô
Với cô chủ trẻ biết.

Chim ưng đã bay rồi
Kẻ thù cầm cương ngựa
Cô chủ chờ người thương
Không phải người nằm đó...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Quạ tìm quạ họp đàn,
Quạ hỏi quạ ầm ĩ:
Bữa ăn trưa ở đâu?
Làm sao biết được nhỉ?

Quạ hỏi, quạ trả lời:
Tớ biết, có ăn rồi;
Một tráng sĩ nằm chết
Giữa đồng, dưới gốc sồi.

Vì sao chàng bị giết,
Ai là kẻ ra tay,
Chim ưng, ngựa ô biết,
Và cô chủ trẻ hay.

Vào rừng chim ưng bay,
Ngựa kẻ thù chiếm mất,
Cô chủ đợi người yêu,
Còn sống, chưa bị giết.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời