Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2013 10:18

Mùa đông, gân guốc thân cành
Giành bao mưa gió về mình, bàng ơi
Mà nay xuân khắp đất trời
Bàng còn chưa nhận xanh tươi cho mình!


1970
Nguồn: Có một khoảng đời (thơ), Phạm Đức, NXB Thanh niên, 1984