Và gương mặt họ xanh xao
Và tiếng khóc vỡ vì ly biệt
Và những chiếc lá thu rơi
Như những cánh hoa trong suối của tuyết
Như bàn tay em trong đôi môi của tôi.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé