44.25
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
48 bài thơ, 3 bài dịch
Tạo ngày 21/02/2015 22:31 bởi tôn tiền tử
Lữ Huy Nguyên (1939-1998) tên thật là Nguyễn Huy Lư, sinh tại Tiên Sơn, Bắc Ninh. Các bút danh khác còn có Hoàng Xuân, Kinh Bắc, Tân Thi. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từng làm giám đốc NXB Văn học.

Tác phẩm:
- Cô Tứ tóc vàng (1971)
- Trâu lá đa (1975)
- Năm tháng đi qua (1976)
- Chiều sâu thành phố (1978)
- Đôi mắt em nhìn (1987)
- Đêm Digan (1991)
- Bắt đền đôi mắt (1991)
- Paris (1991)
- Mùa thu nước Nhật (1992)
- Nghệ sĩ với tình yêu (1995)
- Một lần thăm Đức (1995)
- Nhật ký đường trong (1970)
- Núi thức (1978)
- Trên núi cao (1979)
- Chuyện lạ giữa rừng (1990)

 

Bắt đền đôi mắt (1991)

Lên Vạn Lý Trường Thành (1998)

Thơ dịch tác giả khác