Thơ em còn đó mối tình
Biết đâu ngày ấy em dành cho tôi
Em vừa qua tuổi hai mươi
Tình im... thầm gửi cho người cách xa

Cuộc đời ở giữa ngã ba
Em đi nẻo khác hay là chờ tôi?
Bây giờ sang tuổi năm mươi
Đọc câu thơ cũ, sững người nhớ nhau

Nồng nàn em nói trước sau
Vẫn dành tôi mối tình đầu của em


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]