Tiếng chim hót sáng trên cành
Tự bao giờ gió thổi xanh mặt hồ
Lá vàng với lộc non tơ
Tôi nâng niu cả đôi bờ thời gian.


Nguồn: Báo Văn nghệ, số 6, ngày 11-2-2012