Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 15/06/2019 19:14

Qua sông mới biết đấy Trường Giang
Lại nhớ xưa truyền Lý Trích Tiên
Bến nao Thái Thạch mềm hơi rượu
Đáy nước trăng chìm say ngủ quên

Ông cưỡi kình bay tự thuở nào
Một mình THƠ, RƯỢU đúc hai sao
Ba ngàn thi tứ say mềm bút
Muốn mời ông rượu, biết tìm đâu


Nguồn: Lên Vạn Lý Trường Thành (thơ), Lữ Huy Nguyên, NXB Văn học, 1998