Con chim pua gọi bạn đầu nương
Pê riệt lẻ đôi kêu hoài cành bạn
Cầu độc mộc nối hai bờ suối lớn
Em có làm tay vịn anh qua?

Hai quả bí chung dây lúc lỉu vườn nhà
Sao em nỡ để anh buồn như đá suối?
Tiếng kèn khui anh nào muốn thổi
Ráng đỏ rừng xa chiều sương buông đêm

Ngôi sao nào như giọt mắt em
Sóng sánh chi nhiều cho lòng anh rối
Bếp lửa sàn cao nhoà trong sương muối
Em nhớ ai, tay cửi bần thần?

Tiếng kèn khui anh thổi một lần
Anh thổi hai lần... sàn trong lạt sạt
Anh thổi ba lần... cửa nhà thôi khép
Anh thổi ba lần... đùng đình chân thang

Em xuống cùng anh thăm hỏi già làng
Hơi thở ấp hai lồng ngực trẻ
Giữa bụng rừng con suối nguồn thỏ thẻ
Đàn ta lư dìu dặt đầu nương

Bỗng một ngày lửa cháy biên cương
Sầm sập xuống thang anh cầm lấy ná
Bao nhiêu dốc đèo suối khe tên lạ
Đồn tiền tiêu, anh giáp mặt thù

Anh sẽ về với câu hát ngày xưa
Bếp lửa nhà xu bập bùng trong tối
Tan giặc rồi, anh lại về nương rẫy
Kèn a mam ta thổi chung đôi

Ta yêu nhau yêu suốt một đời
Buổi đưa tiễn, đuốc cà boong cháy đỏ
Anh chốt giữ một vùng cửa gió
Thổi lộng bốn bề, đêm cao nguyên


Nguồn: Báo Tiền phong, số ngày 13-2-1979