別內赴徵其二

出門妻子強牽衣,
問我西行几日歸。
歸時儻佩黃金印,
莫學蘇秦不下機。

 

Biệt nội phó trưng kỳ 2

Xuất môn thê tử cưỡng khiên y,
Vấn ngã tây hành kỷ nhật quy.
Quy thời thảng bội hoàng kim ấn,
Mạc học Tô Tần bất há ky.


(Năm 756)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hành trang có vợ con lo
Hỏi đi có biết ngày nào về chăng
Khi về nếu chẳng ấn vàng
Xin đừng học vợ Tô Tần làm cao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Khỏi nhà thê tử níu khăn bào,
Gặng hỏi rời tây đến thưở nào?
Ấn vàng nếu chẳng mang về được,
Chớ giống Tô Tần, vợ ngồi cao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ra cửa vợ con áo níu lay,
Tây chinh, nào thưở lại về đây.
Lúc về kim ấn không đeo được,
Chớ học vợ Tần, chẳng nghỉ tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rời cửa vợ con níu áo khăn
Tây chinh biết lúc trở về chăng
Học chi Tần thị tay không nghỉ
Trở lại nhà xưa thiếu ấn vàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ra cửa vợ con níu khó rời
Chinh tây ngày lại hỡi chàng ơi
Dẫu không kim ấn mang về được
Đường học ai kia cửi chẳng lơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không cho đi vợ con nắm áo
Hỏi đi tây hãy báo ngày về
Ấn vàng đeo được mới về
Tô Tần đừng học vợ y khinh chồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ra cửa vợ con níu áo lưng
ngày về hỏi gạn ứng tây trưng.
Ấn vàng nếu có đeo về lại
e học vợ Tô chẳng xuống khung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ra cửa vợ con níu áo rồi
Đi tây ngày lại hỡi chàng ôi!
Ấn vàng dẫu chẳng mang về được,
Chớ học vợ Tô cửi chẳng rời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạo Vũ

Ra cửa vợ con giữ lưng áo
Tây chinh đằng đẵng biết về khi nao
Khi về chẳng bội ấn hoàng kim
Xin đừng học vợ tô lần làm cao

Hạo Vũ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời