17/06/2021 12:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt nội phó trưng kỳ 2
別內赴徵其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 04/01/2007 17:06

 

Nguyên tác

出門妻子強牽衣,
問我西行几日歸。
歸時儻佩黃金印,
莫學蘇秦不下機。

Phiên âm

Xuất môn thê tử cưỡng khiên y,
Vấn ngã tây hành kỷ nhật quy.
Quy thời thảng bội hoàng kim ấn,
Mạc học Tô Tần[1] bất há ky.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hành trang có vợ con lo
Hỏi đi có biết ngày nào về chăng
Khi về nếu chẳng ấn vàng
Xin đừng học vợ Tô Tần làm cao.
(Năm 756)

[1] Người giỏi biện thuyết vào nước Tần tìm kiếm công danh, chờ đợi lâu đến nỗi áo rách mà vẫn chưa được tiến thân. Tô Tần trở về nhà, vợ đang ngồi dệt trên khung cửi không xuống đón, chị dâu không dọn cơm cho ăn. Nhưng sau này khi thành công rồi thì vợ đối xử cách khác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Biệt nội phó trưng kỳ 2