別阮大郎其三

君歸我亦去,
各在亂離中。
生子交情在,
存忘苦節同。
柴門開夜月,
殘笠走秋風。
千里不相見,
浮雲迷太空。

 

Biệt Nguyễn đại lang kỳ 3

Quân quy ngã diệc khứ,
Các tại loạn ly trung.
Sinh tử giao tình tại,
Tồn vong khổ tiết đồng.
Sài môn khai dạ nguyệt,
Tàn lạp tẩu thu phong.
Thiên lý bất tương kiến,
Phù vân mê thái không.

 

Dịch nghĩa

Anh về thì tôi cũng đi,
Hai ta cùng sống trong buổi loạn lạc.
Sống hay chết, tình bạn vẫn nguyên,
Còn hay mất, tiết khí vẫn giống nhau.
Dưới ánh trăng, cửa tre để ngỏ,
Trong gió thu, anh đi đầu đội nón rách.
Nghìn dặm không trông thấy nhau,
Chỉ thấy mây trôi mờ mịt chân trời.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Anh về tôi cũng trẩy,
Loạn lạc cùng trong vòng.
Sống thác tình xưa vẹn,
Mất còn nỗi khổ chung.
Cửa sài bóng nguyệt giọi,
Nón rách gió thu lồng,
Ngàn dặm xa nhau mãi,
Mây mờ muôn trượng không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Khánh

Bác về tôi trở gót,
Đời loạn phận ra chi.
Sống thác tình vẫn vẹn,
Đổi thay tiết khó lìa.
Cửa sài ai ngóng nguyệt,
Đường thu kẻ nón mê.
Dặm ngàn thôi cách biệt,
Bầu không mây não nề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Khánh

Bác về tôi cũng về thôi,
Ra chi đôi phận giữa thời loạn ly.
Tử sinh chẳng tuyệt tương tri,
Mất còn tấc dạ có khi đổi dời?
Người trông trăng lọt cửa sài,
Kẻ đi mê nón nẻo ngoài gió thu.
Chốc đà muôn dặm còn ngờ,
Mà trông trời đất mịt mù thức mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh về tôi cũng sẽ ra đi,
Cùng sống hai ta thời loạn ly.
Tình bạn vẫn nguyên dù sống chết.
Mất còn vẫn giống tiết còn lỳ.
Dưới trăng soi cửa tre còn ngỏ,
Anh đội gió thu nón rách cời .
Nghìn dặm hai ta còn cách trở,
Mây trôi mờ mịt án chân trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Anh về tôi cũng ra đi,
Hai ta cùng sống loạn ly một thời.
Tử sinh tình bạn nguyên thôi,
Mất còn khí tiết cả đời giống nhau.
Dưới trăng soi cửa tre lau,
Gió thu nón rách đội đầu anh chơi.
Hai ta nghìn dặm cách vời,
Mây trôi mờ mịt chân trời thấy đâu.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Mình về tớ cũng đi.
Giữa loạn lạc chia ly.
Sống chết tình còn đó.
Mất còn có khác chi.
Cửa sài trăng rọi sáng.
Nón rách gió thu đi.
Vạn dặm nào đâu thấy.
Đầy trời mây phủ che.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Anh về tôi cũng trẩy,
Ly loạn, cùng trong vòng.
Sống thác tình giao vẹn,
Mất còn nỗi khổ chung.
Cửa sài bóng nguyệt rọi,
Nón rách gió thu lồng.
Nghìn dặm xa nhau mãi,
Mây mờ muôn trượng không.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời