23.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
87 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Việt Phương (167 bài)
- Viễn Phương (8 bài)
- Phùng Cung (27 bài)
- Tạ Ký (49 bài)
- Tuệ Mai (4 bài)
Tạo ngày 30/10/2018 08:43 bởi Vanachi
Nguyễn Thạch Giang (1928 - 14/3/2017) là một nhà văn bản học Văn Nôm xuất sắc, tổ trưởng Tổ Việt ngữ đầu tiên – tiền thân của Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ông sinh tại Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị trong một gia đình danh gia, có truyền thống huấn học lâu đời. Thuở trẻ, ông nhận được một nền giáo dục vừa theo truyền thống danh gia, vừa cập nhật Tây học. Ông sớm tham gia cách mạng và góp phần vào cuộc kháng chiến trường kì. Từ tháng 8-1945 đến tháng 8-1946, ông tham gia công tác Bình dân học vụ, công tác tự vệ tại Huế, Quảng Trị. Từ tháng 8-1946 đến tháng 9-1949, ông nhập ngũ, là chiến sĩ trung đoàn 95 tại Quảng Trị. Từ tháng 10-1949 đến tháng 12-1951, ông công tác tại ty giáo dục Quảng Trị. Từ tháng 12-1951 đến tháng 5-1955, ông công tác tại Khu học…

 

Thơ dịch tác giả khác

Nguyễn Du (Việt Nam)

 1. Bát muộn
  7
 2. Bất mị
  7
 3. Biệt Nguyễn đại lang kỳ 1
  3
 4. Biệt Nguyễn đại lang kỳ 2
  5
 5. Biệt Nguyễn đại lang kỳ 3
  6
 6. Dạ hành
  7
 7. Dao vọng Càn Hải từ
  7
 8. Đại nhân hí bút
  6
 9. Đào Hoa dịch đạo trung kỳ 1
  3
 10. Đào Hoa dịch đạo trung kỳ 2
  4
 11. Đạo ý
  10
 12. Đề Đại Than Mã Phục Ba miếu
  6
 13. Đề Nhị Thanh động
  6
 14. Điệp tử thư trung
  5
 15. Điếu La Thành ca giả
  8
 16. Độ Long Vĩ giang
  12
 17. Độ Phú Nông giang cảm tác
  4
 18. Đối tửu
  25
 19. Đồng Lung giang
  5
 20. Đồng Lư lộ thượng dao kiến Sài Sơn
  5
 21. Giang đình hữu cảm
  7
 22. Hành lạc từ kỳ 1
  7
 23. Hành lạc từ kỳ 2
  7
 24. Hoạ Hải Ông Đoàn Nguyễn Tuấn “Giáp Dần phụng mệnh nhập Phú Xuân kinh, đăng trình lưu biệt bắc thành chư hữu” chi tác
  5
 25. Hoàng Mai kiều vãn diểu
  6
 26. Hoàng Sào binh mã
  5
 27. Khai song
  7
 28. Khất thực
  10
 29. Khổng tước vũ
  7
 30. Ký giang bắc Huyền Hư tử
  7
 31. Ký Huyền Hư tử
  6
 32. Ký hữu (I)
  8
 33. Ký hữu (II)
  7
 34. Ký mộng
  8
 35. La Phù giang thuỷ các độc toạ
  7
 36. Lam giang
  6
 37. Lạng Sơn đạo trung
  6
 38. Liệp
  4
 39. Lưu biệt Nguyễn đại lang
  4
 40. Mạc phủ tức sự
  4
 41. Mạn hứng
  12
 42. Mạn hứng kỳ 1
  9
 43. Mạn hứng kỳ 2
  7
 44. Mộ xuân mạn hứng
  6
 45. My trung mạn hứng
  11
 46. Ngẫu hứng kỳ 1
  4
 47. Ngẫu hứng kỳ 2
  5
 48. Ngoạ bệnh kỳ 1
  7
 49. Ngoạ bệnh kỳ 2
  4
 50. Ngũ nguyệt quan cạnh độ
  3
 51. Ninh Công thành
  5
 52. Phúc Thực Đình
  6
 53. Quỷ Môn đạo trung
  7
 54. Quỳnh Hải nguyên tiêu
  11
 55. Sơ nguyệt
  8
 56. Sơn cư mạn hứng
  9
 57. Sơn Đường dạ bạc
  6
 58. Sơn thôn
  8
 59. Tạp ngâm (I)
  9
 60. Tạp ngâm kỳ 1
  7
 61. Tạp ngâm kỳ 2
  7
 62. Tạp ngâm kỳ 3
  6
 63. Tạp thi kỳ 1
  7
 64. Tạp thi kỳ 2
  6
 65. Tặng Thực Đình
  5
 66. Thái Bình thành hạ văn xuy địch
  5
 67. Thanh minh ngẫu hứng
  7
 68. Thanh Quyết giang vãn diểu
  5
 69. Thôn dạ
  8
 70. Thu chí (II)
  9
 71. Thu dạ kỳ 1
  10
 72. Thu dạ kỳ 2
  9
 73. Thương Ngô mộ vũ
  4
 74. Tống Nguyễn Sĩ Hữu nam quy
  4
 75. Trấn Nam Quan
  7
 76. Trệ khách
  7
 77. Tự thán kỳ 1
  10
 78. Tự thán kỳ 2
  9
 79. U cư kỳ 1
  9
 80. U cư kỳ 2
  11
 81. Ức gia huynh
  7
 82. Vãn há Đại Than, tân lạo bao trướng, chư hiểm câu thất
  4
 83. Vị Hoàng doanh
  8
 84. Vọng Phu thạch
  10
 85. Xuân dạ
  14
 86. Xuân nhật ngẫu hứng
  7
 87. Xuân tiêu lữ thứ
  13