Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
18 bài thơ
Tạo ngày 16/04/2008 09:23 bởi hongha83
Vítězslav Nezval (1900-1958) là nhà thơ lớn của Tiệp Khắc, đồng thời là một nhà hoạt động xã hội tích cực, đảng viên cộng sản từ năm 1924, được giải thưởng quốc gia về văn học (1934)

Tác phẩm:
- Chiếc cầu (thơ, 1922)
- Lời từ biệt và chiếc khăn (thơ, 1928)
- Vệt lịch sử (thơ, 1939)
- Edison (trường ca, 1928)
- Dấu hiệu thời gian (trường ca, 1931)
- Bài ca hoà bình (trường ca, 1950)
- Người khách đêm (trường ca, 1955)
- Mặt trời chưa lặn trên đảo Atlantide hôm nay (trường ca, 1956)