15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
67 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Đoàn Thị Lam Luyến (68 bài)
- Mạnh Lê (8 bài)
- Huỳnh Văn Dung (9 bài)
- Vũ Thị Khương (23 bài)
- Nguyễn Tự Quý (16 bài)
Tạo ngày 01/09/2019 14:57 bởi Vanachi
Đỗ Ngọc Việt Dũng (1953-) tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ Séc tại Trường JS Liberec (1985-1989). Ông là nhà văn, dịch giả, hội viên Hội Nhà văn Séc. Ông đã dịch trên 10 tác phẩm Séc sang tiếng Việt. Năm 2017, ông được Hội Nhà văn Séc vinh danh, trao giải thưởng hàng năm của hội cho các tác giả có đóng góp xuất sắc vào nền văn học Séc.

 

Thơ dịch tác giả khác

Antonín Sova (Séc)

Dušan Malíř (Séc)

Fráňa Šrámek (Séc)

František Gellner (Séc)

J.H. Krchovský (Séc)

Jan Neruda (Séc)

Jan Skácel (Séc)

Jaroslav Seifert (Séc)

Jaroslav Vrchlický (Séc)

Jiří Wolker (Séc)

Jiří Žáček (Séc)

Josef Kainar (Séc)

Karel Fleissig (Séc)

Karel Hlaváček (Séc)

Karel Jaromír Erben (Séc)

Karel Sýs (Séc)

Karel Toman (Séc)

Miroslav Válek (Slovakia)

Otokar Březina (Séc)

Svatopluk Čech (Séc)

Václav Hrabě (Séc)

Viktor Dyk (Séc)

Vilém Závada (Séc)

Vítězslav Nezval (Séc)

Vladimír Holan (Séc)