Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Dušan Malíř (2 bài)
- J.H. Krchovský (4 bài)
- Eva Frantinová (3 bài)
- Vladimír Křivánek (10 bài)
- Vladimír Korčák (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/03/2024 20:26 bởi hongha83
Tomáš Jacko sinh năm 1978, là nhà văn và nhà thơ, dịch giả Séc, sinh tại Hradec Králové, CH Séc.