13.00
Nước: Séc
4 bài thơ
Tạo ngày 02/09/2019 17:04 bởi hongha83
J.H. Krchovský (1960-) tên thật là Jiří Hásek. Ông là nhà thơ và nhạc sĩ Séc, sinh ở Praha.

Tác phẩm:
- Điệu Valt với bóng mình (Valčík s mým stínem, 1982)