Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vladimír Křivánek (3 bài)
- Karel Sýs (3 bài)
- Miloslav Topinka (1 bài)
- Jiří Žáček (11 bài)
- Michal Černík (27 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/11/2018 07:29 bởi hongha83
Vladimír Korčák (1949-2012), là nhà thơ và dịch giả Séc. Ông cùng với Igor Vasiljev dịch Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang tiếng Séc.