Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
2 bài thơ
Tạo ngày 18/11/2018 07:29 bởi hongha83
Vladimír Korčák (1949-2012), là nhà thơ và dịch giả Séc. Ông cùng với Igor Vasiljev dịch Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang tiếng Séc.