Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- J.H. Krchovský (4 bài)
- Vladimír Křivánek (3 bài)
- Vladimír Korčák (2 bài)
- Karel Sýs (3 bài)
- Miloslav Topinka (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/09/2019 21:59 bởi hongha83
Dušan Malíř (1973-) tên công dân là Radek Sárközi, sinh ở Praha, Cộng hoà Séc, là nhà thơ. Ông đã tốt nghiệp Khoa Giáo dục, Đại học Jan Evangelista Purkyně tại Ústí nad Labem. Ra mắt lần đầu trong tuyển tập Spirála II (Bộ môn Bohemistika PF UJEP tại Ústí nad Labem). Phát hành tạp chí văn học Okruh (cùng với Milanem Děžinským và Jaroslavem Ondříčkem) và với Radkem Fridrichem sắp xếp tuyển tập Žleby’97. Đóng góp vào ban các hoạt động văn học Od břehů k horám, sự kiện văn học và nghệ thuật bắc Séc năm 90 (Votobia). Là Tổng biên tập Cổng giáo dục văn học Séc trên internet và sách giáo khoa điện tử. Tuyển tập thơ đầu tiên của ông là Slunce v Arles bao gồm các bài thơ từ năm 1995 đến năm 1999.