Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- J.H. Krchovský (4 bài)
- Vladimír Křivánek (10 bài)
- Vladimír Korčák (2 bài)
- Karel Sýs (3 bài)
- Miloslav Topinka (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/03/2024 13:47 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 30/03/2024 13:48 bởi hongha83
Eva Frantinová sinh ngày 4/9/1956, là nhà thơ và nhà văn nữ Séc, sinh ở Praha. Năm 1970-1977, học violin tại Nhạc viện Quốc gia nhưng đã sớm theo đuổi thơ. Tập thơ Đêm không lề (Noci bez krajnic) của bà ra mắt năm 1979. Từ năm 1900, bà viết thơ văn xuôi. Năm 2000, bà được trao giải thưởng K.H. Mácha cho tập thơ Thông điệp dấu chân trần (Vzkaz bosé stopy).