Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
11 bài thơ
Tạo ngày 21/08/2019 19:05 bởi hongha83
Jiří Žáček (1945-) là nhà thơ trữ tình, trào phúng và biên tập viên người Séc, tác giả các cuốn sách cho trẻ em. Ông sinh ở Chomutov, thuở nhỏ sống tại Strakonice. Năm 1963, tốt nghiệp trường kỹ thuật tại Volyn. Sau khi tốt nghiệp khoa Xây dựng ở Praha, ông sống ở Vlasim. Trong các năm 1974-1991 ông đã làm việc như một biên tập viên thơ tại NXB Các nhà văn thơ Tiệp Khắc.