Qua biển từ, những gì người bày đặt
Rô-bin-xơn gọi Thứ Sáu chưa quen
Xin kính Chúa hãy cầm lên tay thử
chú gà con kêu chíp chíp trong phôn!


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội Nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)