Kẻ gây cháy chính chúng ta hồi nhỏ
Tình nhân ơi, hãy bốc hoả vui lên!
Chút lửa tàn trên mặt buồn lưu lại
Và nhúm tro trong nóng bỏng trái tim


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội Nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)