Trong khi chờ ly nước đá tan ra
Lúc hai ta với yên bình bộ mặt
chơi bóng bàn bằng những câu vô nghĩa
áo khoác treo tường không ngần ngại phối giao


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội Nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)