Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Petr Skarlant (1 bài)
- Josef Hanzlík (1 bài)
- Michal Černík (27 bài)
- Miloslav Topinka (1 bài)
- Jiří Žáček (11 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/09/2019 11:33 bởi hongha83
Václav Hrabě (1940-1965) là nhà thơ Séc. Ông sinh tại Příbram, lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ ở Lochovicích Berounsku. Cha của nhà thơ là công nhân đường sắt. Năm 1957, ông tốt nghiệp trung học kỳ thi tuyển sinh vào trường Đại học Sư phạm. Năm 1957-1961, ông học ở Praha, khoa Ngôn ngữ - Lịch sử Séc. Ông đã làm nhiều nghề khác nhau như công nhân phụ việc, giáo dưỡng tại ký túc xá, nhân viên thư viện. Václav Hrabě đã từng gặp nhà thơ Mỹ Allen Ginsberg. Ông mất tại Lochovicích.