Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jarmila Urbánková (1 bài)
- Jiří Taufer (1 bài)
- František Hrubín (2 bài)
- Lumir Civrny (1 bài)
- Jan Pilar (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/04/2019 07:04 bởi hongha83
Karel Fleissig (1912-1976) là nhà thơ, nhà văn và nhà lưu trữ Séc. Ông sinh ở Sulkov và mất ở Pilsen. Karel Fleissig công tác ở Cục Lưu trữ Quốc gia và Thư viện Pilsen. Là Hội viên Hội Nhà văn Séc (chi nhánh Pilsen).