Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jarmila Urbánková (1 bài)
- František Hrubín (2 bài)
- Karel Fleissig (1 bài)
- Lumir Civrny (1 bài)
- Vladimír Holan (14 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/07/2008 10:22 bởi hongha83
Jiří Taufer (1911-1986) là nhà thơ và nhà viết tiểu luận cộng sản, dịch giả thơ ca Nga hiện đại. Sinh tại Boskovice nr. Blansko, mất tại Praha. Ông học luật và đã qua nhiều hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, báo chí và ngoại giao. Từng làm đại sứ tại Nam Tư (nay là Serbi - Montenegro) và Tham tán Đại sứ quán Tiệp Khắc tại Liên Xô. Ông là người có công dịch và giới thiệu thơ Liên Xô, đặc biệt là thơ Maiakovski.

Thơ Jiří Taufer đã được dịch sang tiếng Pháp.

Tác phẩm:
- Tạm biệt Liên Xô
- Biên niên sử
- Chủ đề của những ký ức
- Các bạn hãy lắng nghe những bàn tay tôi

Nguồn: http://www.librairie-comp...quie/auteurs/t/taufer.htm