Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
14 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/07/2008 01:14 bởi hongha83
Vladimír Holan (1905-1980) là một trong những nhà thơ tiêu biểu của nền thơ CH Séc thế kỷ 20. Khi còn sống, những sáng tác của ông thường gây ra nhiều dư luận không đồng nhất, do chỗ thơ ông thường có những liên tưởng phức tạp, khó hiểu. Holan sinh trưởng ở Praha nhưng có cảm tình đặc biệt với nông thôn. Tập thơ đầu tay: Chiếc quạt mê man khi xuất bản, tác giả còn là học sinh trung học. Holan làm việc ở Viện hưu trí Praha, chưa đầy 7 năm, ông xin về hưu non, lúc ấy nhà thơ 28 tuổi. Holan để lại trên 30 tác phẩm. Riêng trong lĩnh vực thơ, ông đã dịch 160 tác giả thuộc 16 nền văn học trên thế giới. Tác phẩm chính: Đường trong mây (thơ), Tháng 9 năm 1938 (thơ), Di chúc thứ nhất (thơ), Lời từ giã (thơ), Em đi cùng anh vào trong đêm (thơ).