Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 16/01/2018 15:41

Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.

Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Một cục nước đá tan chảy, một vòi nước bị rò rỉ,
đếm những giọt thuốc.

Tây Tạng thấy bằng nước. Chúng ta bằng nước mắt.


Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Jarmila và Ian Milner.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Jarmila và Ian Milner

During an illness (tiếng Anh)

A melting icicle, a leaking tap,
counting drops of medicine.

Tibet sees by water. We by tears.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời