21/05/2022 07:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong một lần bệnh

Tác giả: Vladimír Holan

Nước: Séc
Đăng bởi hảo liễu vào 15/01/2018 15:41

 

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Một cục nước đá tan chảy, một vòi nước bị rò rỉ,
đếm những giọt thuốc.

Tây Tạng thấy bằng nước. Chúng ta bằng nước mắt.
Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Jarmila và Ian Milner.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimír Holan » Trong một lần bệnh