Chúng tôi bước vào thang máy. Chỉ hai người
Chúng tôi nhìn nhau và đó là tất cả
Hai cuộc đời trong khoảnh khắc bỗng đầy hạnh phúc
Tại tầng năm nàng bước ra tôi tiếp tục đi lên
Tôi biết mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại nàng
Đó là cuộc gặp một lần trong đời
Nếu tôi đi theo nàng tôi sẽ thành một kẻ điên
Còn nếu nàng quay trở lại với tôi
Thì đó là câu chuyện chỉ xảy ra ở thế giới khác.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)