Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 15/01/2018 15:40

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Nếu cuộc đời trôi xuôi dòng
và cái chết ngược dòng –
chúng ta không thể phân định được miệng của nó.

Nếu cuộc đời trôi ngược dòng
và cái chết xuôi dòng –
chúng ta không thể phân định được nguồn của nó.


Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Jarmila và Ian Milner.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Jarmila và Ian Milner

Discernment (tiếng Anh)

If life floats along the stream
and death against the stream –
we cannot discern its mouth.

If life floats against the stream
and death along the stream –
we cannot discern its source.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời