28/05/2022 09:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phân định

Tác giả: Vladimír Holan

Nước: Séc
Đăng bởi hảo liễu vào 15/01/2018 15:40

 

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Nếu cuộc đời trôi xuôi dòng
và cái chết ngược dòng –
chúng ta không thể phân định được miệng của nó.

Nếu cuộc đời trôi ngược dòng
và cái chết xuôi dòng –
chúng ta không thể phân định được nguồn của nó.
Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Jarmila và Ian Milner.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimír Holan » Phân định