Trên đập nước, chỗ ta chờ mỏi mệt
giả mạo đám mây trong bước lết chói loà
Ôi trong tiếng búa mùa xuân!
mà rõ ràng tháng Sáu
Những cánh hoa lily, toé lửa tung bay

Và nơi đâu vẫn tiếng búa vang xa
vọng vào trái tim của ta và bạn
Có lẽ hoa đang nở, tia lửa hoa đang phát
Nhưng khi nào ta sao biết trước hoa


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)