Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jarmila Urbánková (1 bài)
- Jiří Taufer (1 bài)
- Karel Fleissig (1 bài)
- Vladimír Holan (14 bài)
- Vilém Závada (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/07/2008 11:23 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 26/03/2012 09:38 bởi hongha83
František Hrubín (1910-1971) là nhà thơ, nhà văn Séc. Sinh ở Praha và mất ở Budějovice. Dịch thơ Verlaine, viết kịch.

Tác phẩm:
- Thơ (956)
- Bài ca của tôi (1960)
- Biến đổi (1960)
- Bản romance cho một chiếc kèn (Romance pro křídlovku, 1962)
- Hirosima (Hirošima, 1948)